ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

ფლექსოგრაფია არის ერთერთი ყველაზე თანამედროვე მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ეტიკეტებისა და შესაფუთი მასალების დასაბეჭდად.ფლექსოგრაფიის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის ფლექსოგრაფიული კლიშეები. შპს DFC-ის აქვს 12 წლიანი გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში, იგი გახლავთ სპეციალიზებული კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს,როგორც ციფრული, ასევე HD2 ფლექსოგრაფიული კლიშეების დამზადებას. ჩვენი მომსახურების სპექტრი განისაზღვრება ჩვენი კლიენტების ინტერესების დაცვით და მოიცავს ხარისხიან და სწრაფ წარმოებას. DFC -იმ მადლიერება მოიპოვა მომხმარებელთა მხრიდან მაღალხარიასხიანი მომსახურებისათვის, რაც მოწინავე ტექნოლოგიებისა და თანამედროვე მანქანების დამსახურებაა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული კომპანიას ხელს უწყობს გამოიყენოს ეს უპირატესობა და გაგრძელოს ბიზნეს ამოცანების ესრულება უფრო მეტი მონდომებით, რათა დააკმაყოფილოს დამკვეთის მოთხოვნები.

შპს DFC-იმ შეძლო კლიენტების მოზიდვა არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ მოახერხა შეეღწია აზიურ და ევროპულ ბაზრებზე, სადაც წარმატებით დაიმკვიდრა კუთვნილი ადგილი, როგორც კომპანიამ, რომლის ხედვა და კონკურენტუნარიანობა იძლევა საშუალებას დააკმაყოფილოს მომხმარებლის ყველა მოთხოვნა.