მომსახურება

დიზაინ სტუდია

* შეფუთვის დიზაინი 

ჩვენი კრეატიულობა, მრავალწლიან გამოცდილებასთან ერთად აღნიშნულ სფეროში, ემსახურება კლიენტებს, როგორც დანაზოგისა და მუდმივობის ინსტრუმენტი. ჩვენ გათვითცნობიერებულნი ვართ როგორც ბეჭდვაში, აგრეთვე დიზაინშიც. ნება მოგვეცით გიჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება დავზოგოთ დრო და თანხები სწორად შერჩეული დიზაინ პროქტით, რაშიც ჩვენი საიტი გაგიწევთ დახმარებას. 

დაწვრილებით